Saturday, October 19, 2013

สมาคมขี่ม้าฯมอบรางวัลแก่นักกีฬาดีเด่นในงาน Rising Star Awards Night พร้อมเปิดตัวทีมชาติขี่ม้าชุดซีเกมส์ทั้ง 12 คน

นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติ ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ถ่ายรูปร่วมกับนายกสมาคมขี่ม้าฯและคณะกรรมการบริหาร โดยมีคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา พลตรีจารึก อารีย์ราชการัญ และคุณธนา ชัยประสิทธิ์) เข้าร่วมแสดงความยินดี
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ห้อง Le Grand Ballroom โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน Thailand Equestrian Federation Rising Star Awards Night ประจำปี 2556  ที่จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลแก่นักกีฬาดีเด่นประจำสโมสร และนักกีฬาดีเด่นที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศ ในแต่ละประเภทกีฬา คือ ศิลปการบังคับม้า (Dressage)  ขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Show Jumping) ขี่ม้าข้ามภูมิประเทศ (Eventing) และขี่ม้ามาราธอน (Endurance) โดยในปีนี้ การมอบรางวัลได้ดำเนินเข้าสู่ปีที่ 3 เพื่อผลักดันให้กีฬาขี่ม้าเป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมถึงส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาที่มีความสามารถโดยเฉพาะในระดับเยาวชน

ในการณ์นี้ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ได้เสด็จร่วมงาน และเป็นประธานในการประทานรางวัลในครั้งนี้ด้วย

สำหรับพิธีมอบรางวัล ประกอบด้วย การมอบรางวัลรายการ President's Cup (ถ้วยรางวัลจากนายกสมาคมขี่ม้าฯ ) แก่นักกีฬาที่ชนะแข่งขันประจำปีนี้  ได้แก่ ประเภทศิลปการบังคับม้า น.ส.ภคินี พันธาภา จากชมรมขี่ม้าลัดดาแลนด์ , ประเภทอีเวนท์ติ้ง  ร้อยตรี สุภาพ ขาวงาม จากชมรมขี่ม้าทหารม้ารักษาพระองค์, ประเภทโชว์จัมปิ้ง  น.ส. วรัญภรณ์ การุณธัช จาก ชมรมขี่ม้า เปรมปรีดิ์บายใจ, ประเภทขี่ม้ามาราธอน นาย พละพร เภาจี๋ จาก ชมรมอนุรักษฺม้าไทยแสนรู้   รวมถึงรางวัล International Achievement Award ซึ่งมอบให้แก่นักกีฬาที่สร้างผลงานดีเด่นจากการแข่งขันในต่างประเทศ โดย นายพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์  นักกีฬาขี่ม้ามาราธอน แข่งขันได้ในลำดับที่ 11 จากรายการ FEI Open Endurance European Championships ที่ประเทศสาธารณรัฐเชค 
นอกจากนี้ ยังมีรางวัลนักกีฬาประจำสโมสร มีนักกีฬาเยาวชนได้รับการเสนอชื่อกว่า 20 สโมสร


 1. น.ส.  จารุพร  ลิมปิชาติ  ชมรมขี่ม้า ทหารม้ารักษาพระองค์
 2. น.ส.  เหมือนขวัญ  เย็นใจ  ชมรมขี่ม้า เดอะฮอร์สเชส  
 3. น.ส.  นภัทร  เลิศศิลปเจริญ ชมรมขี่ม้า ฟินิกส์ไรดิ้ง อาคาเดอมี
 4. น.ส. ธัญชนก ใหญ่วงศ์กรณ์  ชมรมขี่ม้า วินดี้ เชียงใหม่
 5. นาย  อนันตสิทธิ์  วิรัชธนกุล ชมรมขี่ม้า หาดใหญ่ ฮอร์ส สปอร์ต
 6. นาย  เจตกร  มีโชคชัย  ชมรมขี่ม้า อรณัส  
 7. นาย  กรธวัช  สำราญ ชมรมนักขี่ม้ากองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายตากสิน
 8. นาย  ศุภณัฐ  วรรณกุล ชมรมสปิริต ฮอร์ส ไร้ดิ้ง
 9. จ.ส.ต. ปรีชา  ขุนจัน ศูนย์ฝึกขี่ม้า กรมทหารราบที่  21 รักษาพระองค์
 10. ด.ญ.  สุภจิต  วรรธนะดิษฐ์  สมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ
 11. น.ส.  รวิสรา  เวชากร สโมสร กีฬาขี่ม้าโกลด์เด้นฮอร์ส 
 12. ด.ช.  มาวิน  นวราช สโมสร บ้านคนรักม้า
 13. ด.ญ.  กัญญพัชร โตกลมธรรม สโมสร แจ้งวัฒนะ ฮอร์ส คลับ 
 14. ด.ช.  สุพสิน  คงพันธุ์ สโมสร โจโจ้ ฮอร์ส  คลับ
 15. ด.ญ. อัญชิสา  แจ่มซา สโมสร เช็คเมท ฮอร์ส คลับ 
 16. ด.ญ. พิมลพร  แจ้งกระจ่าง สโมสร เดอะ ฮอสแลนด์ ไรดิ้ง คลับ 
 17. ด.ช. วรปรัชญ์  สิทธิจู สโมสร เดอะฮอร์สชูพอย์ท รีสอร์ท  แอนด์  คันทรี่ คลับ 
 18. นาย ธนัตถ์ ธนากิจอำนวย สโมสร ไทยโปโล แอนด์ อีเควียสเทรียน คลับ 
 19. ด.ช.  ธนรัฐ  วงษ์วิจิตร สโมสรขี่ม้าชมวิว 
 20. ด.ญ.  นัฎฐพัชร  ศุภพิพัฒน์   สโมสรขี่ม้าบ้านริมน้ำ 
 21. นาย  ปธานิน  คำจร สโมสรขี่ม้าลักกี้พอยด์ 
 22. ด.ญ. อภิษฎา  บรรณกิจโศภณ สโมสร งามวงศ์วาน อีเควสเทรี่ยน สคูล เซ็นเตอร์
 23. ด.ญ.  หนึ่งตะวัน  ศุขเจริญ สโมสรปิยะชาติ ฮอร์สไรด์ดิ้ง คลับ

ส่วนไฮไลท์ในค่ำคืนนี้ เป็นรางวัล Rising Star Award - Best of the Year ซึ่งมอบให้แก่นักกีฬาดาวรุ่งที่มีผลงานโดดเด่นมาตลอดทั้งปี  แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ
1. Best Dressage Rising Star Award:  น.ส.ภัคจิรา ธงภักดิ์ จาก สโมสร เช็คเมท ฮอร์ส คลับ
2. Best Eventing Rising Star Award: จ.ส.ต. ปรีชา  ขุนจัน จาก ศูนย์ฝึกขี่ม้า กรมทหารราบที่  21 รักษาพระองค์
3. Best Show-Jumping Rising Star Award: น.ส. เสียง ซอ เลิศรัตนชัย จาก สโมสรบ้านคนรักม้า
4. Best Endurance Rising Star Award: นาย เจตกร มีโชคชัย จาก ชมรมขี่ม้า อรณัส สุดท้าย สมาคมขี่ม้าฯได้เปิดตัวนักกีฬาทีมชาติชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ประเทศสาธารณรัฐสหภาพแห่งเมียนมาร์ ทั้ง 3 ประเภท  รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 12 คน โดยได้รับเกียรติจากพลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา , พลตรีจารึก อารีย์ราชการัญ และคุณธนา ชัยประสิทธิ์ เข้าร่วมแสดงความยินดี

รายชื่อ นักกีฬาทีมชาติชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 27

ประเภทศิลปการบังคับม้า
 1. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
 2. นาย นิธิภัทร เหง้าโอสา
 3. นาย เทวินทร์ มานะธัญญา
 4. นางสาว ภัคจิรา ธงภักดิ์

ประเภทขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง
5. ร้อยตรี สุภาพ ขาวงาม
6. นางสาว เสียงซอ เลิศรัตนชัย
7. นางสาว จารุพร ลิมปิชาติ
8. นาย ศุภณัฐ วรรณกุล 

ประเภทขี่ม้ามาราธอน
9. นาย พละพร เภาจี๋                                                  
10. นาย ภัทรพล ภควประเสริฐ                            
11. นายเจตกร มีโชคชัย                                      
12. จ่าสิบเอก โสภณ แจ้งกระจ่าง                                

*******

ติดต่อ สอบถาม

นายเฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์
ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย
Mobile 0818105677
Tel. 027103165
Fax. 027308160

No comments:

Post a Comment