Tuesday, January 1, 2013

Competition Schedule: University Games 2013 การแข่งขันขี่ม้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "พลบดีเกมส์"

ภาพจากการแข่งขันขี่ม้ากีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40  ซึ่งมีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี เป็นเจ้าภาพนั้น ได้ใช้ชื่อการแข่งขันว่า "พลบดีเกมส์" โดยจะมีการจัดการแข่งขันทั้งหมดกว่า 31 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2556 โดยการแข่งขันขี่ม้า ได้ร่วมบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน และจะทำการจัดการแข่งขัน ณ ชมรมขี่ม้า ทหารม้ารักษาพระองค์ ม.พัน 29 ที่สนามเป้า กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2556 รายละเอียดการแข่งขันด้านล่างครับ
ภาพจากการแข่งขันขี่ม้ากีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555
ผลการแข่งขัน  |  Photo Album


สัญลักณ์ประจำการแข่งขัน "พลบดีเกมส์" ปี 2556

มาสคอตประจำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40 คือ ช้าง ชื่อว่า "น้องสามัคคี"


สโลแกนการแข่งขัน 
"Love United Spirit Hit the Games รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ สู่เส้นชัย"

*******

University Games 2013 - Competition Schedule
  
University Games 2013 - Dressage Test Novice


No comments:

Post a Comment