Sunday, October 16, 2011

Eyeing on SEA Games 2011 : โค้งสุดท้ายอีเวนท์ติ้งซีเกมส์ กับการควอลิฟายของทีมพม่า

ก่อนจะลงไปในรายละเอียดการแข่งขัน ผมต้องขออธิบายก่อนว่า อีเวนท์ติ้งเป็นกีฬาเพียงประเภทเดียวในกีฬาขี่ม้าสามประเภท ที่ผู้เข้าแข่งขันและม้าจะต้องผ่านการ qualify เพื่อเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ อย่างเช่นกีฬาซีเกมส์

หลักการ qualify เรียกอีกอย่างว่า MER (Minimum Eligibility Requirement) ซึ่งทาง FEI กำหนดขึ้น โดยผู้เข้าแข่งขันและม้า ต้องผ่านการคัดตัวในCIC* 1 ครั้ง และ CNC* อีก 1 ครั้ง ซึ่งกว่าจะผ่านแต่ละครั้งได้ คะแนนในdressage จะต้องมีคะแนนเสียไม่เกิน 75 แต้ม, ต้องเคลียร์ใน XC และต้องใช้เวลาไม่เกิน 90 วินาทีจากเวลาที่กำหนดไว้ ส่วนกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางในวันสุดท้าย ห้ามมีคะแนนเสียเกิน 16 แต้ม

ก่อนหน้านี้ มีเพียงแค่ประเทศไทยกับอินโดนีเซียเท่านั้นที่ผ่านเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งหากมีเพียงแค่สองประเทศเข้าแข่งขัน การแข่งขันอีเวนท์ติ้งก็จะไม่สามารถมีขึ้นได้ ด้วยสปิริทที่แน่วแน่ ประเทศพม่าได้ยกมือเพื่อเสนอตนในการเข้าร่วมในการแข่งขันอีเวนท์ติ้ง โดยทางพม่ากล่าวถึงความพร้อมของนักกีฬาขี่ม้าของตนและพร้อมนำนักกีฬาทั้งทีมย้ายเข้ามาเก็บตัวที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อเข้าแข่งขันและ qualify สำหรับซีเกมส์

เมื่อเดือนที่แล้ว มีการแข่งขัน SEA GAMES TEST EVENT ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งทีมพม่าทั้ง 4 คนได้ผ่านการ qualify ไปแล้วหนึ่งรอบ  ครั้งนี้ที่ CIC* Ciputat ถือเป็นการqualify ครั้งที่สองและโอกาสสุดท้าย ซึ่งก็หมายความว่าทีมพม่าจะพลาดไม่ได้เลย 

และพม่าก็ไม่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังครับ!  เพราะครั้งนี้ทีมพม่าทุกคนสามารถผ่านการแข่งขันไปได้เป็นที่เรียบร้อย ทำให้ซีเกมส์ 2011 ที่จะมาถึงในเดือนหน้านี้มีทีมอีเวนท์ติ้งเข้าร่วมด้วยกันทั้งสิ้น 3 ประเทศ คือไทย อินโดนีเซีย และพม่า

Complete Results:
1. Anto Budiarto (INA) & Red Star 56.4+(0)4.8+4 = 65.2 penalties
2. Asep Lesmana (INA) & Kelecyn Chessa Peak 50.9+(0)10.8+5 = 66.7 penalties
3. Pingkan Motira (INA) & Starwicky  55.8+(0)18+0 = 73.8 penalties
4. Aung Tun (MYA) & Alberto 62.6+(0)16+4=82.6 penalties
5. Than Hlaing (MYA) & Bougenville 63.3+(0)30.8+4 = 98.1 penalties
6. Albert Pelealu (INA) & Desert Snow 62.6+(0)27.6+8 = 98.2 penalties
7. Myint Thein (MYA) & Master Starlight 67.5+(0)19.6+12 = 99.1 penalties
8. Ardi Hamidjojo (INA) & Mambo Chacha 53.8+(20)21.2+5 = 100 penalties
9. Thein Win (MYA) & Starnose 63.3+(0)30.8+12 = 106.1 penalties
10. Pingkan Motira (INA) & Veron 60.3+(20)52+4 = 136.3 penalties

HMT On the Move in CIC* Ciputat, IndonesiaDressage Arena. Photo courtesy of HorseMove Thailand.

Thein Win (MYA) & Starnose in Dressage. Photo courtesy of HorseMove Thailand.

 Than Hlaing (MYA) & Bougenville in action. Photo courtesy of HorseMove Thailand.


 Anto Budiarto (INA) & Red Star, the winner of CIC* Ciputat. Photo courtesy of HorseMove Thailand.


Pingkan Motira (INA) & Veron in cross country. Photo courtesy of HorseMove Thailand.

 

Official briefing before competition. Photo courtesy of HorseMove Thailand.

Showjumping day. Photo courtesy of HorseMove Thailand.

Myint Thein (MYA) & Master Starlight in jumping arena. Photo courtesy of HorseMove Thailand.

The backbone of Indonesian Equestrian, Ardi Hamidjojo (INA) on Mambo Chacha. Photo courtesy of HorseMove Thailand.

The winner (left) Anto Budiarto & Red Star and the runner-up (right) Asep Lesmana & Kelecyn Chessa Peak taking photo with Mr. Irvan Gading, President of Equestrian Federation of Indonesia (EFI) and Col. Fuangvich Aniruth-Deva, Secretary General of Southeast Asian Equestrian Federation. Photo courtesy of HorseMove Thailand.


Team and supporting officials of this event. Photo courtesy of HorseMove Thailand.

No comments:

Post a Comment