Friday, March 2, 2012

Competition Schedule : FEI World Cup SEA League CSI* (Qualifier Matches)

รายการแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง CSI* FEI World Cup SEA League งานใหญ่ของวงการขี่ม้ากระโดดของภูมิภาคอาเซียนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งโดยรอบนี้มีการจัด qualifier match จากสนามใหญ่ในสามประเทศ คือ Arthayasa Stables & Country Club อินโดนีเซียซึ่งเพิ่งจัดขี่ม้าซีเกมส์มาหมาดๆเมื่อปลายปีที่แล้ว; 3Q Equestrian Center ที่มาเลเซีย อีกหนึ่งสนามที่เจ้าของอย่าง Quzier, Qabil, Quzandria เป็นนักกีฬาระดับท็อปของเอเชีย; ส่วนสนาม Final มาจบที่บ้านเราที่เมืองไทย ที่ Equestrian Paradice 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ทางเราจะนำมาแจ้งกันอีกทีครับ ตอนนี้เอาตารางแข่งไปเตรียมตัวกันก่อนเลยครับ!


No comments:

Post a Comment