Thursday, April 12, 2012

เกร็ดความรู้ :: กองทหารม้าอิสริยยศ (ริ้วขบวนที่ 6) ขบวนอัญเชิญพระสรีรางคาร ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 12 เมษายน 2555


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ได้รับภารกิจในการจัดกองทหารม้าอิสริยยศ (ริ้วขบวนที่ 6) เข้าร่วมขบวนอัญเชิญพระสรีรางคาร ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  โดยเชิญพระสรีรางคาร จากพระที่นั่งรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยรถยนต์พระที่นั่งไปบรรจุ ณ สุสานหลวงวัดราชบพิธฯภายในริ้วขบวนที่ 6 ประกอบด้วยกองทหารม้าอิสริยยศ ซึ่งประกอบด้วยทหาร 77 นาย ม้า 77 ม้า ซึ่งประกอบด้วย ทหารม้าอิสริยยศนำ และทหารม้าอิสริยยศตาม สำหรับทหารม้าอิสริยยศนำจำนวน 44 นายได้แก่ หมู่แตร 6 นาย ผู้บังคับกองทหารม้าอิสริยยศ 1 นาย หมู่เชิญธงชัยเฉลิมพล 4 นาย ผู้บังคับกองร้อยทหารม้าอิสริยยศนำ 1 นาย ผู้บังคับหมวด 2 นาย ทหารม้านำ 30 นาย ส่วนกองทหารม้าอิสริยยศตาม 33 นาย ได้แก่ ผู้บังคับกองร้อยทหารม้าอิสริยยศตาม 1 นาย ผู้บังคับหมวด 2 นาย ทหารม้าตาม 30 นาย
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด via www.princessbejaratana.com

สำหรับทหารม้าในริ้วขบวน มาจากกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ซึ่งได้รับภารกิจจากกองทัพบกให้มีการจัดกองทหารม้าถวายพระเกียรติ การแต่งกายของกำลังพล ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วยหมวกยอดมีพู่สีฟ้าหม่น มีตัวหมวกเป็นโลหะทรงสูงสีเงิน ยอดหมวกเป็นรูปดอกบัวตูมทำด้วยโลหะสีทอง มีพู่สีฟ้าหม่น ด้านหน้าหมวกจะมีตราพระราชลัญจกรเหนือช่อลายรักร้อยและสายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะสีทอง ปลายสายรัดคางมีดุมโลหะสีทองรูปดอกมะเขือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซม. ติดที่ริมหมวกข้างละ 1 ดุม ด้านหลังหมวกจากกึ่งกลางถึงขอบหมวกมีแนวดอกมะเขือทำด้วยโลหะสีทอง สำหรับการแต่งกายของกำลังพลนอกจากหมวกแล้ว เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์เป็นเสื้อคอปิดทำด้วยสักหลาดสีฟ้าหม่น ที่แผงอกกระดุมมีโลหะขนาดใหญ่สีทองสองแถวๆละ 6 ดุม ปลอกคอทำด้วยสักหลาดสีแดง มีขอบเป็นแถบไหมทองกว้าง 1.2 ซม. ด้านหลังมีช่อชัยพฤกษ์ปักด้วยดอกพุดตานมีไหมทองโค้งรอบปลอกคอ 

สำหรับม้าที่ใช้ในริ้วขบวน เป็นม้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ โดยได้รับม้ามาจากหน่วยผลิต คือกรมการสัตว์ทหารบก สายพันธุ์ Thoroughbred มีรูปร่างเพรียว สูงใหญ่ ขายาวเรียวเล็ก ม้าที่นำมาใช้ในริ้วขบวนมักจะใช้สีเข้มและสีขาว ส่วนในริ้วขบวน อาวุธประจำกายของนายสิบและพลทหารจะใช้ทวนทหารม้า ส่วนนายทหารจะใช้กระบี่ 

กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยแห่นำเสด็จและจัดขบวนม้าเข้าร่วมในงานพระราชพิธีที่สำคัญเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของภารกิจการเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วยให้พร้อมอยู่เสมอ ดังนั้นกำลังพลทุกนายไม่ว่าจะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน หรือพลทหารกองประจำการ เมื่อได้รับการบรรจุภายในกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์แล้ว จะต้องได้รับการฝึกในการขี่ม้าขั้นพื้นฐาน รวมถึงม้าที่ได้รับมอบจากกรมการสัตว์ทหารบกก็จะต้องได้รับการฝีกให้สามารถเข้าร่วมในงานพระราชพิธีได้ ซึ่งในครั้งนี้ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ก็ได้เตรียมความพร้อมในการจัดกองทหารม้าอิสริยยศในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดเป็นครั้งสุดท้าย  

การตกแต่งม้าจะใช้เครื่องม้าเต็มยศรักษาพระองค์ ซึ่งประกอบด้วย บังเหียนสี่สาย ประกอบด้วยเหล็กปากแข็งและเหล็กปากอ่อน พันกระหม่อมดอกจัน สายรัดปากโลหะสีเงิน ตราภปร.เป็นโลหะสีทองอยู่ระหว่างสายรัดเกล้าและสายรัดหน้าผาก นอกจากนั้นยังมีทับทรวงซึ่งก็คือเครื่องประดับติดอยู่กลางหน้าอกม้าซึ่งจะติดตราภปร.ด้วย โดยตำแหน่งนายทหารชั้นประทวนและพลทหารเป็นสายหนัง ส่วนตำแหน่งนายทหารชั้นสัญญาบัติจะเป็นสายหนังประดับโซ่โลหะสีเงิน ยกเว้นผู้บังคับกองพันจะใช้โซ่โลหะสีทอง นอกจากนั้นยังมีพวกมาลัย คือสายหนังกลมสีขาวคล้องคอม้า โดยปลายอีกด้านจะเชื่อมกับสายรัดปากม้า และชุดเครื่องอานผ้าปูหลังแบ่งตามชั้นยศ รวมถึงสนับแข้งสีขาวคาดสีน้ำเงิน 


ข้อมูลจาก: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

 

No comments:

Post a Comment