Thursday, December 8, 2011

FEI Coaches Course Level 1 @ Garden City Polo, 9-12 Dec 2011

วันที่ 9-12 ธันวาคมที่จะถึงนี้ สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยได้รับความร่วมมือจาก FEI ในการจัดการอบรม FEI Coaches Course Level 1 ขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่เคยจัดมาแล้วเมื่อ 8 ปีก่อน โดยการอบรมจะจัดขึ้นที่ Garden City Polo ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.ของทุกวัน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้


Photo via fei.org

FEI Coaches Course เป็นหนึ่งในแผนพัฒนา (Development Programme) ของ FEI ที่อยู่ภายใต้โครงการ FEI Solidarity อันมีหน้าที่หลักในการจัดการระบบCoaching หรือการสอนขี่ม้า ให้มีมาตรฐาน เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพและสมรรถภาพของนักกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันระดับต่างๆ โดยบทเรียนของ Coaching Course แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่การสอนCoachingสำหรับการขี่ม้าแบบเบสิคทั่วไป (Intro) [ระดับ Intro จัดโดยสมาคมขี่ม้าฯของประเทศนั้นๆ] จนถึงระดับกีฬาเป็นเลิศ (Elite) [ระดับ 1-4 จัดโดย FEI]โดยผู้เข้าอบรมที่ผ่านการทดสอบแต่ละขั้น จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทาง FEI ด้วย


Coaching Principles via fei.org


ในส่วนของ FEI Coaches Course Level 1 ที่กำลังจะมีขึ้นปลายสัปดาห์นี้ ทาง FEI ได้ส่ง Mr. Stavros Georgopoulos มาเป็น Course Director โดย Mr. Starvros ถือเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาขี่ม้าโชว์จัมปิ้ง และเป็นนักกีฬาขี่ม้าชาวกรีกที่เคยประจำอยู่ที่คอกม้าของ Ludger Beerbaum ในเยอรมนี  ปัจจุบันเค้าเป็นเจ้าของสโมสรขี่ม้าVaribopi Riding Club ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศกรีซ  


Mr. Stavros Georgopoulos in Show jumping competition. 
Photo courtesy of Stavros Georgopoulos.

สำหรับบทเรียนคร่าวๆใน Coached Course Level 1 ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญทั่วๆไป ตั้งแต่กฎกติกาของการขี่ม้า หลักความปลอดภัย สวัสดิภาพของม้า บทบาทหน้าที่ของโค้ช ทักษะการขี่ ทักษะการสอน หลักการโน้มน้าวจิตใจของนักกีฬา การฟิตร่างกาย การฝึกจิตใจของคนและม้า การฝึกซ้อมและการแข่งขัน นอกเหนือจากบทเรียนในชั้นเรียนแล้ว ผู้ที่เข้าร่วมอบรมยังจะได้รับการฝึกฝนโดยตรงจากการเรียนแบบตัวต่อตัวกับ Course Director พร้อมกับคู่ม้าและนักกีฬาที่มาขี่จริงถึงที่  


View Course Syllabus


Garden City Polo's Map & Direction

 


Did you know?:

FEI Coaches Education System ได้ให้ความหมายของคำว่า "โค้ช" (Coach) ว่า 

Coach is two-way communication. A coach develops the technical, tactical, mental, physical, lifestyle and personal capacities of the athlete. 

In sports, a Coach (or manager) is an individual involved in the direction, instruction and training of the operations of a sports team or of individual sportspeople. A coach observes thinks, judges and acts. The main distinction between the coach and an instructor or trainer lies within communication. Generally communication between instructor/trainer and pupil is one way; a set of instructions given to be followed. Communication with the coach and athlete is much more complex. It is a two-way communication, giving and taking from both sides in an ongoing process of improvement. The coach is an inaugural part of the relationship between athlete and success, he/she becomes indispensable. A good coach is empathetic: he/she shares and suffers with his/her athletes. He/she works with his/her instinct and always listens to his/her athletes. With just one gesture, or just one word, or perhaps neither, the coach can take his/her athlete one step closer to his/her goal. 

กล่าวสั้นๆก็คือว่า การสื่อสารแบบ 2 ทางระหว่างโค้ชและนักกีฬา เป็นหลักสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพของนักกีฬา โดยนอกจากการสอนทางด้านเทคนิคแล้ว โค้ชยังต้องหมั่นเอาใจใส่ ส่งเสริม และช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของนักกีฬาไปพร้อมๆกันด้วย เพราะคำพูด หรือท่าทางเพียงเล็กน้อยจากโค้ช ก็สามารถส่งนักกีฬาให้ไปถึงเส้นชัยได้แล้ว

No comments:

Post a Comment