Friday, April 8, 2011

How to talk to the Horse -- the Parelli way

มีใครเคยมีปัญหาว่าม้าไม่ยอมเป็นมิตรกับคนขี่ หรือว่าไม่ยอมให้ขึ้นหลังบ้างมั้ยครับ


วันนี้ ผมนำคลิปของ Pat Parelli ที่คนทั่วไปขนานนามว่า Horse Whisperer มาให้ดู เค้ามีวิธีการง่ายนิดเดียวเพื่อฝึกให้ม้าเข้าใจและยอมรับการสัมผัสจากมนุษย์ครับ


No comments:

Post a Comment