Tuesday, December 24, 2013

Competition Schedule: การแข่งขันขี่ม้ากีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 "มอดินแดงเกมส์" 17-19 มค. 2557"มอดินแดงเกมส์"
เปลี่ยนวันแข่งขันเป็น
วันศุกร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557
ณ กองพันหทารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ

GO TO MORDINDAENG GAMES FACEBOOK PAGE

การแข่งขัน “มอดินแดงเกมส์ ” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด และคำขวัญ ของการแข่งขันที่ว่า “Mor Din Daeng, More Than Games” ซึ่งสื่อความหมายว่า สิ่งที่นักกีฬาจากทุกสถาบันที่จะได้รับมากกว่าเกมส์การแข่งขัน คือ ความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเพื่อนต่างสถาบัน สร้างความประทับใจต่อกันแม้การแข่งขันจะสิ้นสุดลงประกอบด้วยทัพนักกีฬามากกว่า 120 สถาบันอุดมศึกษา

สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยกีฬาทั้งหมด 29 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต 23 ชนิดกีฬาแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ชนิดกีฬาแข่งขันในสนามเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ เช่น สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  2 ชนิดกีฬา แข่งขัน ณ กรุงเทพมหานครคือการแข่งขันยิงปืนที่สมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย และการแข่งขันขี่ม้าที่กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ โดยคาดว่าจะมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 15,000 คน ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาที่มีอยู่เดิม และก่อสร้างใหม่ เพื่อให้ได้มาตรฐาน

ในส่วนของกีฬาขี่ม้า ข้อมูลจากทางฝ่ายจัดการแข่งขันเเจ้งว่ามีนักกีฬาเข้าร่วมจาก 12 สถาบัน คือ 1.จุฬาลงกรณ์ 2.ธรรมศาตร์ 3. เอแบค 4.บูรพา 5.กรุงเทพ 6.เชียงใหม่ 7.เกษตร 8.มหาสารคาม 9.มหิดล 10.แม่โจ้ 11.มศว. 12.ศิลปากร โดยทางกีฬามหาวิทยาลัยสามารถแจกเหรียญได้เฉพาะประเภทบุคคลเท่านั้น ส่วนในประเภททีมซึ่งมีจำนวนไม่ครบ 6 ทีมตามที่กำหนด ทางสมาคมขี่ม้าฯจะจัดการแข่งขันในประเภททีมให้แทน 

ข้อมูล จาก http://www.kku.ac.th/โลโก้ เป็นลายขิดอีสานตัดทอน พร้อมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลาง

มาสคอตประจำการแข่งขันซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ได้กำหนดให้ดอกกัลปพฤกษ์เป็นสัญลักษณ์นำโชคในการแข่งขัน
  
สำหรับการแข่งขันขี่ม้า กีฬามหาวิทยาลัย “มอดินแดงเกมส์” ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแข่งขันประจำปีของนักกีฬาในระดับอุดมศึกษาในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นการคัดตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก (11th World University Equestrian Championship) ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมือง Abu Dhabi ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2557 

โดยการคัดตัวของนักกีฬาไทย จะมีการคัดตัวประเภทเดรสซาจในวันที่ 18 มกราคม และ ประเภทกระโดดในวันที่ 19 มกราคม ซึ่งมีข้อแม้ว่านักกีฬาจะต้องทำการคัดตัวในทั้งสองประเภทกีฬา รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างครับ
สนามแข่งขันกระโดดที่ Abu Dhabi Equestrian Club

Related Links:

การแข่งขันขี่ม้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "พลบดีเกมส์"  Competition Schedule / Results / Photo Album

การแข่งขันขี่ม้ากีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39 "สงขลานครินทร์ เกมส์" Results / Photo AlbumNo comments:

Post a Comment