Thursday, November 3, 2011

สมเด็จพระบรมฯ ให้นักกีฬา "รักษาความเป็นไทย"

ภาพข่าวจาก ครอบครัวข่าว 3

ที่ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 26 เฝ้าทูลละอองพระบาท  และทรงมีพระราโชวาทพระราชทานโดยมีใจความว่า 


"ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูง โดยนักกีฬาทุกคนมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติ 2 อย่าง ได้แก่ การเป็นนักกีฬา และการเป็นคนไทย โดยการแข่งขันต้องมีแพ้ มีชนะ เป็นเรื่องปกติธรรมดา ขอให้ทุกคนรักษาความเป็นนักกีฬาที่แท้จริง และความเป็นไทยไว้ให้ครบถ้วน จะได้สร้างความนิยมยินดีและชื่อเสียงเกียรติคุณได้เต็มภาคภูมิ ขออวยพรให้นักกีฬาทีมชาติไทย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมคณะทุกฝ่าย มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งสมบูรณ์ เพื่อทำหน้าที่ของตนในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งให้ประสบชัยชนะและความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่ตนและประเทศชาติ สมดังที่ตั้งใจปรารถนาทุกประการ"


ข้อมูลจาก ไทยโพสต์


 

No comments:

Post a Comment